Wetenswaardigheden

In en uitchecken
Week
Inchecken zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur - Uitchecken zaterdagochtend voor 10.00 uur


Weekend
Inchecken vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur - Uitchecken maandagochtend voor 10.00 uur

Dag
Inchecken middag vanaf 15.00 uur - Uitchecken ochtend voor 12.00 uur

 

Overige Voorwaarden
De gîte wordt aangeboden voor de verhuur door de eigenaar aan de huurder /de gast.

 • Om de gîte te huren, dient de gast binnen 10 dagen de overeenkomst ingevuld en ondertekend terug te sturen tezamen met een niet te restitueren aanbetaling 30% van de totale huurprijs.
 • Aansluitend ontvangt u van de eigenaar een bevestiging die tevens als factuur dient, dit is de formele acceptatie van uw reservering.
 • Het rest bedrag tezamen met de borg (zie artikel 5 dient door ons ontvangen te zijn uiterlijk acht weken voor aanvang van de huurperiode.
 • Indien de betaling, op de betreffende datum, niet is ontvangen heeft de eigenaar het recht de gast schriftelijk te bevestigen dat de reservering is geannuleerd.
 • De gast blijft echter gehouden aan zijn betalingsverplichtingen ook nadat de eigenaar het vakantiehuis weer heeft verhuurd aan andere gasten. In dat geval is artikel 6 van deze voorwaarden van toepassing.
 • Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode dient het totaal verschuldigde bedrag direct te worden voldaan.
 • Alle kosten die ontstaan tijdens de huurperiode dienen voor vertrek afgerekend te zijn met de eigenaar.
 • In geval van bijvoorbeeld beschadiging van het huis en of inboedel zal verrekening plaatsvinden met de ontvangen borgsom. De ontvangen borg is in geen geval de maximale aansprakelijkheid ten op zichte van de eigenaar.
 • U heeft betaald voor uw accommodatie inclusief reserveringskosten. Handdoeken en eindschoonmaak zijn niet inbegrepen. De gast dient bij vertrek de accommodatie schoon op te leveren (schoongemaakt, meubilair terugzetten op de plek waar je het hebt aangetroffen, afwas gedaan, lege flessen in de daarvoor bestemde container deponeren en vuil op de aangewezen plaatst te plaatsen). Indien alles bij vertrek in orde is, ontvangt u uiteraard de borgstelling retour.
 • Na een eventuele verrekening zal de eigenaar de borgsom bij vertrek na de huurperiode terug geven.
 • Met betrekking tot artikel 2 en 3 zal in geval van annulering gelden terugbetaald worden indien de eigenaar de gîte weer heeft kunnen verhuren. Alle kosten en overige verliezen zullen in mindering worden gebracht van het uit te keren bedrag.
 • De gast wordt dan ook geadviseerd om een uitgebreide annulerings- en een w.a. aansprakelijkheidverzekering af te sluiten
 • Met betrekking tot de op de overeenkomst vermelde huurperiode heeft de eigenaar geen verplichtingen de accommodatie eerder aan te bieden en heeft de gast geen recht om te blijven na afloop van de huurperiode.
 • Het vakantiehuis en omliggende terrein, mag bewoond worden door maximaal het in de omschrijving vermelde aantal personen (mits de eigenaar toestemming heeft gegeven).
 • De gast komt overeen een goede huurder te zijn en hij of zij zal het vakantiehuis goed verzorgen en schoon en netjes achterlaten. De eigenaar heeft het recht om geld van de borgsom in te houden om een aanvullende schoonmaak te bekostigen indien de klant de accommodatie in een slechte staat achterlaat.
 • De gast gaat er ook mee akkoord om zich positief op te stellen en geen overlast te bezorgen aan de omgeving.
 • De gast zal de eigenaar direct op de hoogte brengen van eventuele. schades en defecten in het vakantiehuis, tuin, of zwembad, afspraken voor reparatie en/of vervanging zullen zo snel als mogelijk gemaakt worden.
 • De eigenaar kan niet aansprakelijk gesteld worden:
  • Voor enig tijdelijk defect of stopzetting in de verstrekking van publieke voorzieningen met betrekking tot de uitrusting, installatie en toestellen in de accommodatie, omliggende terrein of zwembad.
  • Voor enig verlies of verwonding veroorzaakt door buitengewone weersomstandigheden, overstromingen, stakingen of zaken waarover de eigenaar geen controle heeft.
  • Voor enig verlies of ongemak veroorzaakt door of ten laste van de gast als het vakantiehuis is vernietigd of vergelijkbaar beschadigd voor de start van de huurperiode. In al deze gevallen zal de eigenaar de klant binnen 7 dagen na de melding aan de klant alle reeds betaalde bedragen met betrekking tot de huurperiode terugbetalen.
 • De aansprakelijkheid van de eigenaar zal nooit het bedrag dat is betaald aan de eigenaar voor de huurperiode overschrijden
 • Moulin du Coupied is een kinderparadijs. Maar er zijn natuurlijk ook risico's en risicovolle plekken voor uw kinderen. Het zwembad heeft geen badmeester, is van 30 cm. tot 2.50 m. diep, en kinderen dienen er dus onder begeleiding van een volwassene te vertoeven. Om onze vijver staat een hek maar ook daar is voor kleine kinderen begeleiding gewenst. Het is niet wenselijk dat de weilanden worden betreden. Paarden en poney's kunnen onverwacht reageren als ze schrikken of onvakkundig behandeld worden. Ook op alle andere terreinen geldt dat de verantwoordelijkheid (en aansprakelijkheid) voor de veiligheid en acties van julliezelf en van jullie kinderen bij julliezelf berust.
 • Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.
 • Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

 

N.b. deze voorwaarden zullen ook worden toegevoegd bij de huurovereenkomst.

Moulin du coupied

Lieu-dit Coupied
03160 Ygrande
0033 470 66 39 28 (vast)
0033 674 33 99 59 (mobiel)
info@moulinducoupied.com
Mogelijk gemaakt door Webnode